Τα νέα μας

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Ευχαριστούμετον Ισαάκ Παπαδόπουλο για την υπέροχη συνεργασία!! Τα διαμαντάκια αδημονούν να υλοποιήσουμε και το επόμενο πρόγραμμα !!!!!

Share on facebook